ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง
แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการของตรวจคนเมืองจังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์

ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

เอกสารประกอบการประกวดราคา (เพิ่มเติม)